Hva er ikkevoldskommunikasjon (IVK)?


 

       IVK er et filosofisk og pedagogisk verktøy for å komme i kontakt med oss selv og andre mennesker.

 • Du kan lære å bli bevisst hvordan innlærte kommunikasjonsformer fungerer.
 • Du kan lære hvordan du kan uttrykke deg på en ærlig måte uten å krenke.
 • Du kan lære å lytte empatisk til hva som blir sagt uten å tolke.
 • IVK kan hjelpe deg å leve, snakke og handle i samsvar med dine grunnleggende behov og verdier.

Hva IVK ikke er


 • Å gi råd uoppfordret: "Jeg synes du burde...", "Jeg har god erfaring med..."
 • Å stille seg over: "Det er da ikke noe. Du vet hva som hendte meg!"
 • Å analysere/tolke: "Du har vært mye borte i det siste. Hva med å organisere deg bedre?"
 • Å undervise: "Jeg vet om noe du kunne hatt god nytte av."
 • Trøst: "Det var ikke din feil. Du gjorde jo ditt beste."
 • Å fortelle egen historie: "Det du sa minner meg om hvordan jeg hadde det da..."
 • Å benekte følelser: "Legg det der bak deg! Det er ingen ting å bry seg om."
 • Å synes synd på: "Stakkar deg som har det slik!"
 • Å vise sympati: "Jeg vet akkurat hvordan du har det."
 • Å samle data / å stille spørsmål for å tilfredsstille egen nysgjerrighet.
  Sagt om IVK

 • Teoretisk lettfattelig
 • Engasjerende læringsprosess
 • Passer i de fleste mellommenneskelige relasjoner
 • Fremmer tydelighet, forståelse og åpner for løsninger
 • Fremmer selvfølelse og selvaksept
 • Lindrer skyld og skam
 • Motiverer til positive endringer


IVK utfordrer deg til å skille mellom


 • empati og sympati
 • observasjon og evaluering
 • følelser og tanker
 • behov og strategier
 • forespørsel og krav
 • autentisk og spilt kommunikasjon i hverdagen
 

IVK kan være nyttig for deg som vil


 • uttrykke uten å krenke
 • ta imot evalueringer uten å bli krenket
 • ta ansvar for dine egne følelser
 • oppnå kontakt med den/de andre
 • si takk på en måte som beriker den andre
 • snu sladder og selvkritikk til noe anerkjennende og konstruktivt.