Vær den du er

Målet med IVK er å komme i kontakt med hverandre og med en selv. Vi kan lære å bli mer tydelige for hverandre og våge å vise hva som rører seg i oss på en måte som ikke krenker andre.

IVK tilbyr en enkel kommunikasjonsmodell med fire elementer der vi kan trene oss i å beskrive en nøytral observasjon i forhold til den situasjonen vi er i, hvilke følelser den vekker, hvilket behov som er møtt eller ikke møtt, og hvordan vi kan anmode om hva som kan gjøre livet bedre her og nå.
   


når og hvor kan vi ha nytte av ivk?

Uttalt fra en som arbeider i helsevesenet:

IVK kan jeg ha med meg over alt; Når jeg går på butikken, sammen med venner, i familien - og ikke minst i arbeidet. Etter at jeg lærte IVK, kan jeg være mer til stede i nået med de jeg møter.

I arbeidslivet er det avgjørende for god trivsel at alle som ønsker det kan få sin stemme hørt, og at vi får muligheten til å bidra ut fra muligheter og evner.

IVK vil kunne tilby noe særskilt i forhold til klassemiljø og mobbeproblematikk.

Jfr. artikkel om mobbing fra artikkelarkivet vårt.