Godt nytt år!


Jeg håper du har fått en god start på det nye året. Årsskiftet gir jo også en symbolsk anledning til å gjøre endringer man ønsker i livet, og lage forsetter. Og for at endringene skal bevege seg fra ønske til realitet, trenger de fleste av oss både verktøy som virker, og å kunne bruke de. Ellers hadde vi jo gjort endringene for lengst. For meg er IVK et av flere slike verktøy, en «multikabel» som kan brukes når det trengs til å skape bedre kontakt med seg selv og andre. En «kabel» fordi den kan plugges i, og «multi» fordi den kan brukes i ulike situasjoner og mellom forskjellige mennesker.

Jeg opplever det som nyttig å ha en bevissthet om fire IVK-trinn inne i meg. Men er veldig bevisst på å bruke et enkelt språk som oppleves som naturlig av de jeg snakker med. IVK er ikke meningen i seg selv, det er ingen religion eller sekt, men en metode og livsanskuelse. Og jeg har stor respekt for at det finnes mange andre metoder som også virker. Jeg har laget meg et forsett: Å i større grad leve, og undervise på en folkelig måte som virkelig gir kontakt. Jeg vil være tydelig om min intensjon, og samtidig vise respekt for de jeg snakker med.

Og jeg fikk en flying start til å teste dette 2. nyttårsdag da jeg holdt foredrag/seminar for ca. 200 barnehageansatte i Vestby kommune.
Anniken Poulsson Beer, Norges første sertifiserte IVK-trener inviterte meg. Hun leder et prosjekt med å kurse ansatte i barnehagene der. Jeg er imponert over satsingen, og gleder meg virkelig over at så mange voksne og de barna de arbeider med får bedre mulighet til å bli kjent med seg selv og forstå hverandre.

Med seminaret ønsket Anniken både å utvide horisonten for hvordan IVK kan brukes - med erfaringer fra Midtøsten, farlige situasjoner, arbeidsliv og konfliktmegling i Norge. Vi jobbet så mest med daglige situasjoner de ansatte står i, samtaler med frustrerte foreldre, diskusjoner med kollegaer og barn som krangler. Gjennom å arbeide med det som de er opptatt av tenkte vi at seminaret skulle bli mer relevant og meningsfullt.
Og det virket, det kom en rekke tilbakemeldinger om kontakt, inspirasjon og nytte.
Det gir meg fornyet håp, dette kan jeg få til, også med så mange fremmede mennesker!Varme hilsener

Bjarte Bjørsvik
Leder IVK Norge