Åpne kvelder på Oslo zencoaching-senter

Oslo zencoaching-senter på Skøyen drives av 7 zencoacher i samarbeid. Zencoaching er en tilnærming til coaching utviklet av Kåre Landfald, som i stor grad bygger på empati slik den formidles gjennom ikkevoldskommunikasjon. Innen zencoaching jobber vi primært med nærvær og forståelse for dydbeaspekter ved empati. Dette vil si de nærværs- eller værenskvaliteter som ligger til grunn for empati, så som åpenhet, medfølelse, tillit, og frihet. Vi ser på det som kan kalles 'indre behovstilfredstillelse'; dvs oppdagelsen av at det vi behøver, det vi virkelig lengter etter, er kvaliteter som dypest sett er del av vår natur og derfor finnes i oss selv, og ikke blir tilfredsstilt av noe vi får fra utsiden. Denne innsikten påvirker hvordan vi anvender ikkevoldskommunikasjon i praksis. Når vi gir slipp på fokuset på å søke ytre behovstilfredsstillelse, blir det lettere å engasjere i sann sjiraff-dans; mao lettere å bruke ikkevoldskommunikasjon på en kreativ, fri måte i samspill med andre.

Hver mandag fra september til mai tilbys temakvelder på Oslo zencoaching-senter. Kveldene inneholder praktiske øvelser i nærvær, lytting og egenutforsking. 300 kr pr. kveld, 18.30-21.30. Senteret tilbyr også individuell coaching, dagskurs og helgekurs. For fullt program, se www.oslozencoaching.no

På www.zen-coaching.com finner du tekster og øvelser du kan teste ut for deg selv, samt oversikt over aktiviteter.

Utdanning i zencoaching
med Kåre Landfald og 5 assistent-lærere

Utdanning i zencoaching tilbys hvert år med start i oktober og januar. Utdanningen går over 9-11 måneder, og består av 19 kursdager fordelt på fire moduler, med hjemmeoppgaver mellom delene. Se www.zen-coaching.com for mer informasjon.