Hjelp for administratorerHer er tips og triks for dere som skal legge inn og endre innhold.

Sidemaler
Det finne nå 4 sidemaler.
Du skal i hovedsak benytte Sidemal 2
  1. Forside - denne skal ikke brukes 
  2. Sidemal 1 - Dette er vår forsidemal
  3. Sidemal 2 - Dette er vår mal for vanlig sider
  4. Sidemal 3 - Denne er laget av Nina til bruk for spesielle sider.